Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Järven är främst en allätare, och lever i stor utsträckning av samernas renar uppe i Norra Sverige. Den har störst framgång vid renjakt under vårvintern, då snöförhållandena gynnar järven. Annars har den svårt att jaga renar eller andra större bytesdjur. Smågnagare och fåglar är förutom kadaver huvudföda under sommarhalvåret. Järven snyltar gärna på andra rovdjurs byten, främst från lo och varg. Den vittjar också snaror och fällor, som mänskliga jägare satt ut. Ett stort byte (som en ren) styckas av järven, som bär iväg delarna och gömmer dem för framtida behov. Delarna kan hängas upp i trädklykor, grävas ner i snön eller på en myr.

Vad är jägarteori?

Ett medlemskap hos oss innehåller allt du behöver kunna för att klara av teoriprovet för jägarexamen. JägarTeori är Sveriges i särklass mest använda, innehållsrika och smartaste utbildningstjänst för blivande jägare som ska ta jägarexamen och för mer erfarna jägare som vill friska upp sina kunskaper inför jaktsäsongen.

Sök på webbplatsen

Klicka på en meny för att expandera