Introduktion

Jägarens förutsättningar

Hur hittade du hit till oss?

Bli medlem

För att utnyttja hela vår tjänst och få tillgång till hundratals provfrågor, utbildningsmaterial, videoklipp och ännu fler artpresentationer behöver du bli medlem.

Annonser
Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

landskapSverige är ett land med stora variationer i geografi, naturtyper och klimat. Därför har vi även en stor mångfald i våra jaktbara viltarter, våra jakttraditioner och de jaktformer vi tillämpar. Jakten har en långt tradition i det svenska samhället och den fyller en viktig funktion då jägare ägnar sig åt viltvårdsåtergärder och hjälper till att sköta om samt reglera balansen hos viltbestånden. Den naturliga balansen har i stor mån satts ur spel genom  människans påverkan på skog och lantbruk, samt en stor avskjutning på de stora predatorerna. Med balans menar man att man försöker bibehålla rimligt stora viltstammar genom måttfull avskjutning som ska anpassas för nästa års föryngring.

Viltvård

De så kallade viltvårdsåtergärderna som jägarna utför kan innefatta mycket men syftet med det är alltid att ge viltet på marken bättre chans att överleva. Vanliga viltvårdsåtergärder kan exempelvis vara att sätta upp saltstenar, gräba fram vattenhål, odla snårbuskage, och stödutfodra under långa och snörika vintrar. 

Ditt ansvar som jägare

När du börjar att jaga är det rekommenderat att du jagar i ett jaktlag med erfarna jägare som kan ge dig den praktiska kunskap som litteraturen inte kan ge dig. Ett jaktlag kan bestå av allt mellan två till femtio jägare. En av medlemmarna ska vara jaktledare, denna har en mera framträdande position än överiga medlemmar i jaktlaget eftersom han/hon har ett övergripande ansvar för att allt går rätt till under jakten. Men kom ihåg att det yttersta ansvaret ligger hos dig som jägare.

Viltvårdsavgift

Alla jägare måste betala en årlig viltvårdsavgift (även kallat jaktkort) som kostar 300:- kronor. Jaktkortet gäller för ett jaktår, från 1 juli till 30 juni året efter, och måste förnyas varje jaktår. Viltvårdsavgiften används för att ''främja viltvården'' exempelvis täcker den en stor del av kostnaderna för den forskning som bedrivs på de svenska viltarterna.

Vad är jägarteori?

Ett medlemskap hos oss innehåller allt du behöver kunna för att klara av teoriprovet för jägarexamen. JägarTeori är Sveriges i särklass mest använda, innehållsrika och smartaste utbildningstjänst för blivande jägare som ska ta jägarexamen och för mer erfarna jägare som vill friska upp sina kunskaper inför jaktsäsongen.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!