Introduktion

Bli medlem

För att utnyttja hela vår tjänst och få tillgång till hundratals provfrågor, utbildningsmaterial, videoklipp och ännu fler artpresentationer behöver du bli medlem.

Introduktion - 4.5 out of 5 based on 2 votes

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
 

landskapSverige är ett land med stora variationer i geografi, naturtyper och klimat. Därför har vi även en stor mångfald i våra jaktbara viltarter, våra jakttraditioner och de jaktformer vi tillämpar. Jakten har en långt tradition i det svenska samhället och den fyller en viktig funktion då jägare ägnar sig åt viltvårdsåtergärder och hjälper till att sköta om samt reglera balansen hos viltbestånden. Den naturliga balansen har i stor mån satts ur spel genom  människans påverkan på skog och lantbruk, samt en stor avskjutning på de stora predatorerna. Med balans menar man att man försöker bibehålla rimligt stora viltstammar genom måttfull avskjutning som ska anpassas för nästa års föryngring.

Introduktion jägarexamen

I Sverige finns det över 300.000 Jägare. Jakten engagerar människor från alla samhällsskikt, från städer till landsbygd. Vi jagar av många skäl, inte minst för att få tillgång till magert, ekologiskt, närproducerat och otroligt gott kött. Köttet som kommer från djur som levt ett naturligt liv och mött en snabb och skonsam död. Vi jagar också för att jakten ger vistelse i naturen, där många personer kan känna ett speciellt lugn i sig själva. För många hundförare är också samarbetet mellan hunden en stor del av jaktupplevelsen.

Jakten är oftast ett livslångt intresse som pågår hela livet. Jakten är också viktig del av all mogekulturen i Sverige och att människor bor kvar eller bosätter sig i glesbygder som håller landsbygden levande.

Tills jordbruket började revolutionera mänsklighetens försörjningsmönster, var vi alla jägare och samlare. Jakten gav inte bara kött, utan även päls att tillverka kläder av. Senorna användes till att sy, tillverka fiskelinor eller att göra bågsträngar med. Ben och horn användes till redskap, verktyg och vapen. Det är tack vare jakten som människan har kunnat sprida sig över jordklotet. Det betyder att människan har jakten som ett naturligt inslag i livet, med andra ord har vi jakten i våra gener. Jaktlusten är medfött, det är förklaringen till att vi som jagar upplever jakt så lustbetonat.

Jakten i Sverige är idag inte längre livsnödvändigt för att vi ska överleva, men Jakten är ett viktigt element i viltvårdande syfte: att begränsa vissa populationer för att balansera det ekologiska samspelet. Den som inte själv jagar kan tro att jaktlust är detsamma som lust att döda. Vore det så skulle motivation för själva jaktansträngningen, utan endast för dess slutfas. Det hade inte varit särskilt ändamålsenligt. Istället är jaktlusten den drivkraft som sporrar rovdjuret att göra sitt yttersta för att lyckas. Därför upplevs jakten som lustbetonad, spännande från planeringsstadiets förväntan till själva jaktens ansträngningar, dramatik och glädjeämnen.

Hur blir du jägare?

Jägarexamen är ett bevis på att du har tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna anförtros vapen och bedriva jakt. När du har avlagt jägarexamen och är godkänd både på den teoretiska och praktiska delen kan du ansöka om vapenlicens hos polisen. Det ställer också krav på att du kan förvara dina vapen på ett säkert sätt, betalar statligt jaktkort och innehar jaktmark.

De formella kraven utgör bara de första. Den viktigaste kunskapen skaffar du under praktisk jakt geonm att lära av erfarna jägare och av dina egna framgångar och misslyckanden. Men också genom att så ofta som möjligt vistas i naturen med vakna sinnen och nyfikenuppmärksamhet.

Jägarexamen består av en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen omfattar viltkunskap, lagstiftning, ekologi, vapen & skytte, jaktformer, tillvaratagande av vilt med mera. För att bevisa att du behärskar och förstår den teoretiska delen ska ett kunskapsprov avläggas. Provets frågor består av flervalstyp, där de gäller att kryssa för rätt alternativ.

Den praktiska delen består av tre delprov, praktiskt hagelgevärsprov, praktiskt gulgevärsprov och praktiskt högviltsprov. Mer detaljerad information kan du läsa under avsnittet ’’Praktiska prov’’.

Vapenlicens och lånetillstånd.

Om du har tagit jägarexamen betyder det inte med automatik att du har rätt att skaffa jaktvapen. Det är hos polismyndigheten som du ansöker om din vapenlicens, polismyndigheten gör sedan en inviduell bedömningen om du är/varit skötsam och lämplig att få inneha skjutvapen. För att få inneha skjutvapen kräver lagen tillgång till ett godkänt vapenskåp. Vapenlicensen ansöker du om hos din lokala polismyndighet. Blanketten ’’ansökan om tillstånd att inneha skjutvapen’’ finns att ladda ner påwww.polisen.se Vapenlicensen ska alltid medföras på jakt eller vid transport av vapnet. Det går också att bra med en kopia eller ett intyg bevittnat av två personer. Blanketten finns att ladda ner på www.naturvårsverket.se och heter ’’Intyg om vapenlicens.’’

Om du har jägarexamen men inget vapen kan du ansöka om ett lånetillstånd hos polismyndigheten. Det ger dig rätt att tills vidare för självständig användning låna jaktvapen av den typ som omfattas av lånetillståndet, förutsatt att du innehar rätt att bruka den typ av vapen. Vid utlåning av jaktvapen för självständig användning krävs i de flesta fall att en lånehandling upprättas mellan utlånare och låntagare.

Jaktkort

För att få delta i jakt, bedriva fångst eller ta del av bytet måste du varje år betala det statliga jaktkortet, som kostar några hundra kronor. Viltvårdsavgiften tillkom år 1938 och är en fastställd avgift som samtliga jägare ska betala varje år. Avgifterna samlas in av Naturvårdsverket och bildar Viltvårdsfonden. Viltvårdsavgiften ska användas för att ”främja viltvården eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen”. Vilda däggdjur och fåglar ska enligt lagen ”vårdas i syfte att bevara landets viltbestånd och främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling av viltstammarna”. Mer information och lösande av jaktkortet finns på www.natursvårdsverket.se. Jaktkortet gäller i ett jaktår, från 1 Juli till 30 Juni nästkommande år, och ska tillsammans med betalningsbekräftelse medföras vid jakt.

En plats att jaga på

I Sverige så är jakträtten knuten till ägandet av marken. Sveriges bönder äger till stor del sin mark själva, det betyder också att de innehar jakträtten på sin mark. Allt fler människor flyttade under 1900 talet till storstäderna, jordbrukssammanslagningar och stora skogsbolag uppköp av stora marker har medfört att dagens jägare oftast arrenderar sin jaktmark. Ägaren som äger marken kanske inte själv utnyttjar jakträtten. Priset för att få jaga på en mark kan vara en närmast symbolisk summa, ett handslag eller marknadsmässigt pris och ett skriftligt avtal. Den som arrenderar kan nyttja jakträtten för sig själv, ett par kamrater eller ett jaktlag.

För nya jägare som inte har en mark att jaga på eller som inte känner någon som äger en mark så kan det vara svårt att knyta kontakter och få tag i en egen jaktmark. Det bästa kan vara att försöka gå med i ett jaktlag som söker nya medlemmar.

Om du får möjlighet att arrendera en mark och på så sätt få tillgång till jakträtten bör du tillsammans med markägaren skriva ett avtal som löper flera år. Det tar tid att förvalta och lära känna sin nya jaktmark, ett långsiktigt avtal gynnar oftast både jägare och markägare.

Jaktlag

Försäkring

Allvarliga jakt olyckor i Sverige är idag extremt sällsynt, det är tack vare utbildningsnivån och säkerhetstänkandet hos jägarna. En försäkring bör tecknas, som ersätter tex. Olycksfall, ansvar  och kriser. Har du jakthund bör även den försäkras.

Sammanfattning del 1

  • För att jaga i Sverige måste du ha avlagt jägarexamen, vara godkänd på minst ett av de praktiska skjutproven (Klass 1 – klass 4, hagelvapen ) och kunskapsprovet. Inneha polisens tillstånd (vapenlicens) samt betalat statligt jaktkort.
  • För att få inneha jaktvapen så måste du även förvara dem i ett godkänt och certifierat vapenskåp.
  • Mer information och lösande av jaktkortet finns på . Jaktkortet gäller i ett jaktår, från 1 Juli till 30 Juni nästkommande år, och ska tillsammans med betalningsbekräftelse medföras vid jakt.

Vad är jägarteori?

Ett medlemskap hos oss innehåller allt du behöver kunna för att klara av teoriprovet för jägarexamen. JägarTeori är Sveriges i särklass mest använda, innehållsrika och smartaste utbildningstjänst för blivande jägare som ska ta jägarexamen och för mer erfarna jägare som vill friska upp sina kunskaper inför jaktsäsongen.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!