Eftersök

Dina skyldigheter vid påskjutet djur

Hur hittade du hit till oss?
Annonser

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
 

Tyvärr händer det att vilt blir skadat vid tillexempel jakt eller trafikolyckor. Då tar vi vid eftersök för att kunna leta upp viltet och avliva det. De bästa skulle vara att undvika olyckorna genom att man enbart skjuter när man är riktigt säker på att träffa. Vid trafikolyckor behövs infrastrukturplanering, viltförvaltning samt trafikanters kunskap och attityd arbeta på för att minska viltolyckorna.

eftersok alg

 Vad har du för ansvar som jägare? 

''Om vilt har skadats vid jakt, ska jägaren snarast vidta de åtgärder som behövs för att viltet ska kunna uppspåras och avlivas'' Skadar du ett vilt under jakten är du ansvarig, i de fall där de finns jaktledare är den ansvarig för att eftersök genomförs.

''Vid jakt efter björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, mufflonfår eller vildsvin ska en hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen.''

''Vid jakt efter ringduva, gäss eller änder ska en hund som kan apportera eller markera nedskjuten fågel medföras. Vid jakt efter övrig fågel ska en hund som kan apportera eller markera nedskjuten fågel medföras under tiden mellan solens nedgång och en timme före solens uppgång. Skyldigheten att medföra hund gäller inte om jakten sker på snötäckt mark eller från båt i öppet vatten eller vid havskust med hjälp av vettar.''

Åtgärder/Omdöme

Vid eftersök får jägaren vidta ''åtgärder som behövs'' för att kunna spåra upp viltet och sedan avliva det. Det menas att bil, vapen, belysning som egentligen är otillåtna på jakt får användas vid eftersök om det finns behov. Du ska kunna bevisa i efterhand att det fanns behov av medlen. Men det viktigaste är att undvika olyckor så långt det går.

Skadeskjutning

Ibland händer det som verkligen inte får hända, att en jägare skadeskjuter vilt. Även om skadeskjutningen följs av ett bra eftersök har ändå viltet utsatts för onödigt lidande vilket inte går ihop med ansvaret för viltvården. Sedan finns det även de som är motståndare när det gäller jakt och varje skadeskjutning kan tvinga politikerna att agera och de kan få förödande konsekvenser.

Eftersökhund

Begreppet eftersökshund används mest för hundar som man använder för att spåra skadat klövvilt och stora rovdjur. En eftersökshund, det vill säga en hund som tränats till att i lina följa spår av skadat vilt, måste enligt lagen finnas tillgänglig vid all klövviltjakt. Eftersökhunden måste kunna vara på platsen max 2 timmar efter att skadeskjutning har skett.

Vad är jägarteori?

Ett medlemskap hos oss innehåller allt du behöver kunna för att klara av teoriprovet för jägarexamen. JägarTeori är Sveriges i särklass mest använda, innehållsrika och smartaste utbildningstjänst för blivande jägare som ska ta jägarexamen och för mer erfarna jägare som vill friska upp sina kunskaper inför jaktsäsongen.