Jakträtt

Hur hittade du hit till oss?

Bli medlem

För att utnyttja hela vår tjänst och få tillgång till hundratals provfrågor, utbildningsmaterial, videoklipp och ännu fler artpresentationer behöver du bli medlem.

Annonser
Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Jakträttens innehåll

1550862-forest-landscape

En fastighetsskötare och en tomtägare har formellt sätt jakträtt på sin tomt eller fastighetsägaren på den mark som tillhör fastigheten. En jordbruksarrendator har jakträtt på den mark som han arrenderar, om inget annat har avtalats och är ner skrivet på ett avtal. I jakträtten ingår rätt att jaga, att tillvara ta på vilt som har påträffats dött. Det gäller för alla viltarter utom de som staten ser som värdefulla och fridlysta, vilket är statens vilt.

Samernas jakträtt

Samer som är medlemmar i en sameby har jakträtt på så kallad utmark inom de delar av byns betesområde som antingen hör till rebetesfjällen eller lappmarkerna. En samer får också jaga på en annan samebys betesområde, men endast för sitt uppehälle. Markägaren och fastighetes ägaren har också jakträtt på marken även fast samerna hyr den.

Jakträtt på väg

Höst jaktmark mellan en väg

Den som har jakträtt på båda sidor om en väg har också jakträtt på vägen. Detta gäller även fast vägen ägs av någon annan. Är vägen mellan två jaktmarksgränser så har båda jaktlagen rätt att jaga på vägen. Det kan uppstå problem när ett vilt har blivit påkört och dött på vägen, för då tillhör djuret egentligen båda jaktlagen.

Jakträtt på järnväg

Den som har jakträtt på järnväg är staten, genom trafikverket. Jakt förekommer naturligtvis inte på järnvägar. Regeringen har föreslagit att de djur som har skadats på järnväg ska eftersöket kunna ske på polismyndighetens initiativ. 

Jakträtt på allmänt vatten

En speciell lagstiftning finns om jakt på allmänt vatten. Strandfastigheter som är belägna vid vattnet hör i regel allt vatten inom 300 meter till fastighetsägarens jakträtt. På mindre öar gäller jakträtten upp till 100 meter ifrån strandlinjen. Bor det flera fastighetsägare på ön ska dem ha jakträtt på sin del där stranden börjar. Länsstyrelsen beslutar i övrigt om jakten på allmänt vatten.

Jakt utan jakträtt

För att kunna påverka vissa viltskador så har regeringen vissa lagar och regler för dem som har en gård eller en trädgård, som saknar jakträtt att ändå få fånga eller döda djur som på något sätt förstör trädgården eller gården. De djur som ingår i denna lag är, vildsvin, mård, grävling, räv, iller, mink, vessla, hermelin, vildkanin, mullvad, sorkar, lämlar, råttor, skogsmöss, husmöss, kråka, råka, kaja, skata, björktrast, pilfink och gråsparv. Den som driver en handelsträdgård eller anläggning för yrkesmässig fruktodling får också fånga och döda harar.

Sammanfattning

  • En fastighetsskötare och en tomtägare har formellt sätt jakträtt på sin tomt eller fastighetsägaren på den mark som tillhör fastigheten.
  • Om en mark arrenderas så har arrendatorn jakträtt om inget annat har avtalats.
  • Staten har jakträtt på järnvägar.
  • Om en väg gränsar mellan två jaktmarker har båda jaktlagen jakträtt på marken.

Vad är jägarteori?

Ett medlemskap hos oss innehåller allt du behöver kunna för att klara av teoriprovet för jägarexamen. JägarTeori är Sveriges i särklass mest använda, innehållsrika och smartaste utbildningstjänst för blivande jägare som ska ta jägarexamen och för mer erfarna jägare som vill friska upp sina kunskaper inför jaktsäsongen.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!