Upplåtelse

Hur hittade du hit till oss?

Bli medlem

För att utnyttja hela vår tjänst och få tillgång till hundratals provfrågor, utbildningsmaterial, videoklipp och ännu fler artpresentationer behöver du bli medlem.

Annonser

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
 

Upplåtelse av jakträtt

jägare jakträtt

Fastighetsägaren eller markägaren har rätt att upplåta sin jaktmark vidare till någon annan. Detta kallas jaktarrende, men heter egentligen nyttjanderätt. Reglerna för jaktarrende ändrades radikalt 1 januari 2001. Nu har besittningsskyddet tagits bort vilket betyder att jaktarrendena löper ut efter avtalad tid och för en fortsatt arrendering av marken måste ett nytt avtal skrivas. 

Avtal gällande jaktarrende kan vara väldigt omfattande och formellt. Många misstag begås för att någon av parterna har missbedömt om vad som har stått i avtalet, därför är det viktigt att kontakta ett juridiskt ombud om råd och tips, om man inte förstår vad som står eller menas i avtalet. 

Nya regler

Arrendetiden är minst ett år, vill man säga upp sitt jaktarrende måste detta ske minst sex månader innan avtalet går ut annars förbinder sig den som arrenderar marken att arrendera marken ytterligare den tid som stod i avtalet från början. Reglerna är satta enligt lag och ingen av parterna kan ändra på detta. Arrendetid som avtalas som är mindre än ett år kan sägas upp när som helst med omedelbar verkan. Eventuella tvister som uppstår mellan jakträttsinnehavaren och markägaren tas upp i tingsrätten.

Den som arrenderar mark får i sin tur inte arrendera ut till någon annan. I så fall krävs medgivande från fastighetsägaren, detta innebär bla att jakträtten inte går att ärva.

Sammanfattning

  • Reglerna för jaktarrende ändrades radikalt 1 januari 2001.
  • Avtal gällande jaktarrende kan vara väldigt omfattande och formellt.
  • Arrendetiden är minst ett år, vill man säga upp sitt jaktarrende måste detta ske minst sex månader innan avtalet går ut.
  • Den som arrenderar mark får i sin tur inte arrendera ut till någon annan.

Vad är jägarteori?

Ett medlemskap hos oss innehåller allt du behöver kunna för att klara av teoriprovet för jägarexamen. JägarTeori är Sveriges i särklass mest använda, innehållsrika och smartaste utbildningstjänst för blivande jägare som ska ta jägarexamen och för mer erfarna jägare som vill friska upp sina kunskaper inför jaktsäsongen.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!