Viltolycka

Hur hittade du hit till oss?

Bli medlem

För att utnyttja hela vår tjänst och få tillgång till hundratals provfrågor, utbildningsmaterial, videoklipp och ännu fler artpresentationer behöver du bli medlem.

Annonser

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
 

När du kör på något vilt måste du följa jaktförordningen som lyder såhär: i Jaktförordningen måste en sammanstötning mellan motorfordon och björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn rapporteras till polisen även om djuret inte är synbarligen skadat. Platsen för sammanstötningen måste också markeras. Att inte anmäla en sammanstötning är straffbart och belagt med böter.

viltolycka

När du kolliderar med ett vilt ska du varna andra trafikanter genom att sätta ut en varningstriangel. Markera även platsen med tillexempel en plastpåse, markeringsremsa etc. så jägaren kan hitta åt platsen för att börja ett eftersök. Ring även till 112 och anmäl olyckan. Vid kollison av björn, lodjur, varg och vildsvin ska markeringsremsan finnas 100 meter ifrån olycksplatsen. Du skall inte försöka göra ett eftersök själv eller avliva djuret om du inte bär på kunskapen. Om du kört över en hund ska veterinären bedöma om en avlivning behövs.

 

 

 

 

 

Under 2012 inträffade drygt 46 000 viltolyckor, enligt  statistik från Nationella Viltolycksrådet. Rådet har fortlöpande information på sin webbplats om olyckorna och har även tagit fram en app som ska varna bilisterna när de kommer in i områden som är mycket drabbade av viltolyckor.  

Olyckor du ska anmäla

Enligt jaktförordningen, 40 §, måste du markera platsen och meddela polisen om du krockar med något av följande djur:

 • björn
 • varg
 • järv
 • lo
 • älg
 • hjort
 • rådjur
 • utter
 • vildsvin
 • mufflonfår 
 • örn.

Du har ingen skyldighet att göra en polisanmälan om du kör på något annat viltdjur än dessa elva, till exempel en grävling eller en räv. Men det kan vara bra att meddela polisen om djuret är svårt skadat. Polisen kan då hjälpa till med avlivning. Om djuret ligger mitt i vägbanan kan polisen hjälpa till att flytta djuret, så att det inte utgör någon fara för andra trafikanter.. 

Markera platsen

Djuret du krockat med kan antingen ha tagit sig därifrån, mer eller mindre skadat, eller ligga dött vid olycksplatsen. Du måste markera platsen om det är något av de djur som räknas upp ovan, oavsett om djuret är dött eller skadat.

Sätt markeringen cirka 100 meter från olycksplatsen om du krockat med ett vildsvin, lodjur eller en björn eller varg. Avståndet är för din egen säkerhets skull, eftersom skadade djur kan vara aggressiva.

Nationella Viltolycksrådet har utvecklat en speciell markeringsremsa för trafikolyckor med vilt. Markeringsremsan delas bland annat ut på landets alla bilprovningsstationer och finns i de flesta nybilar.

Förvara remsan i bilen och använd den för att markera platsen om olyckan skulle vara framme. Har du ingen markeringsremsa kan du använda något annat väl synligt föremål.

Ring polisen

Ring 112 och anmäl olyckan till polisen direkt efter att du har markerat platsen. 

Ge en så detaljerad vägbeskrivning som möjligt, berätta hur platsen är märkt och vilket djur du har krockat med. Berätta om djuret är skadat och, om möjligt, dess flyktväg.

Så hanteras olyckor

Sök aldrig efter skadat vilt själv. Vid en trafikolycka med vilt kontaktar polisen eftersöksorganisationen, som sedan kontaktar jakträttshavaren. Eftersöksorganisationen består av eftersöksjägare som uppfyller vissa krav, bland annat att de har lämpliga eftersökshundar. De genomför ett eftersök och avgör om djuret är så skadat att det bör avlivas.

Eftersöksjägaren bedömer hur skadat djuret är och fattar beslut om avlivning. Är djuret statens vilt är polisen formellt ansvarig för beslutet att avliva.

Staten ersätter utgifter som kan uppkomma vid eftersök av statens vilt efter en trafikolycka. Naturvårdsverket skriver föreskrifter om ersättningarna.

Dött vilt tillfaller markägaren. Du får alltså inte själv ta hand om ett djur som du krockat med. Arter som tillhör gruppen statens vilt tillfaller staten.

Vad är jägarteori?

Ett medlemskap hos oss innehåller allt du behöver kunna för att klara av teoriprovet för jägarexamen. JägarTeori är Sveriges i särklass mest använda, innehållsrika och smartaste utbildningstjänst för blivande jägare som ska ta jägarexamen och för mer erfarna jägare som vill friska upp sina kunskaper inför jaktsäsongen.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!