Vapen

Hur hittade du hit till oss?

Bli medlem

För att utnyttja hela vår tjänst och få tillgång till hundratals provfrågor, utbildningsmaterial, videoklipp och ännu fler artpresentationer behöver du bli medlem.

Annonser

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
 

För att få inneha vapen i Sverige krävs det att du har genomgått jägarexamensutbildning och har blivit godkänd på samtliga delprov som både är teoretiskt, skriftligt prov och flera praktiska skjutprov.

För att en viss ammunition skall få användas för jakt på visst vilt ställer man i Sverige vissa krav på dess prestanda. För enkelhets skull har man valt att indela kulammunition i fyra klasser, och låta klasstillhörigheten avgöra vilka viltslag jaktvapnet är tillåtet att användas mot.

De krav man ställer på ammunitionen är uttryckta i dels kulans vikt (mäts i gram) och dels den anslagsenergi (mäts i Joule) kulan har hundra meter från skytten (E₁₀₀). Undantaget är lägsta klassen, klass 4, där inga krav på kulvikt ställs och anslagsenergin mäts direkt efter mynningen

KlassKravTillåtet viltExempel på vanliga kalibrar
1

Kulvikt minst 9 g och anslagsenergi vid 100 m minst 2700 J eller 

kulvikt minst 10 g och anslagsenergi vid 100 m minst 2000 J

Samtliga viltarter 9,3 × 62 mm
.30-06 Springfield
.308 Winchester
6,5 × 55 mm
.300 Winchester Magnum
2 Kulvikt minst 3,2 g och anslagsenergi vid 100 m minst 800 J

Samtliga viltarter utom älg, björn, hjort, visent, myskoxe, 

mufflonfår, varg, säl och vildsvin

.222 Remington
.243 Winchester
.22-250 Remington
3 Kulvikt minst 2,5 g och anslagsenergi vid 100 m minst 200 J

Samtliga viltarter utom älg, björn, hjort, visent, myskoxe, 

mufflonfår, varg, säl, vildsvin, rådjur, järv, lodjur och bäver

.22 Winchester Magnum
.22 Hornet
4 Anslagsenergi direkt efter mynningen oavsett kulvikt minst 150 J

vildkanin, iller, frett, mård, mink, hermelin, vessla, ekorre, 

lämmel, råtta, mullvad, sork, bisam, mus, havstrut, gråtrut, 

silltrut, fiskmås, skrattmås, sothöna,ripa, järpe, duva, kråka, råka, 

skata, kaja, nötskrika, björktrast, koltrast, stare, gråsparv och pilfink
.22 Long Rifle

Vad är jägarteori?

Ett medlemskap hos oss innehåller allt du behöver kunna för att klara av teoriprovet för jägarexamen. JägarTeori är Sveriges i särklass mest använda, innehållsrika och smartaste utbildningstjänst för blivande jägare som ska ta jägarexamen och för mer erfarna jägare som vill friska upp sina kunskaper inför jaktsäsongen.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!