Hagelstorlek

HAGELSTORLEK OCH HAGELLADDNING

Hur hittade du hit till oss?
Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

US 8 och 9 är avsedda för övningsskytte mot lerduvor. Som jägare är du väl rustad för all jakt med blyhagel med tre olika hagelgrovlekar till exempel US 7,5 och 3. Vid jakt med alternativhagel krävs alltid grövre hagel än vid blyhageljakt.

Hagelstorlek anges i US

tabell hagelstorlek

I tabellen nedan kan du se vilka blyhagelladdningar som brukar förekomma i patroner av olika kaliber och hylslängd. 28-30 g blyhagel räcker vid så gott som all småviltjakt. För jakt på räv, grävling och rådjur kan 32-36 g blyhagel vara lämpligt. Extra tungt laddade så kallade magnumpatroner har inga nämnvärda fördelar. De innehåller visserligen fler hagel än en normal laddning, men haglens hastighet blir lägre än hos normalpatroner och rekylen kan göra dem obehagliga att skjuta med.

tabell hagelstorlek

hageltyper arterRekommenderade hageltyper

Det finns inga bestämda regler för val av hagelstorlek vid jakt på det ena eller andra viltslaget. Håller du dig till rimliga skotthåll betyder inte heller ett nummer större eller mindre hagel rätt eller fel, det finns dock rekommendationer man bör följa. Vi har listat ditt val av hagelammuntion nedan.

Vid jakt med blyhagel kan det vara lämpligt att använda patroner med 28-30 g US7 eller US6 för mindre vilt, som till exempel ripor, kråkfågel, ringduva, änder, fasan, orre och vildkanin.

För lite större småvilt, som hare och tjäder eller vinteränder, bör du ladda med 30-32 g något grövre hagel, från US6 eller US4. Gäller jakten rådjur, räv och gäss, slutligen, kan 32-36 g US5 eller US4 vara lämpligt.

Vid jakt i våtmarker måste alternativhagel användas. Eftersom dessa inte är lika effektiva som blyhagel, ska du använda grövre hagel och dessutom inte skjuta på fullt så långa håll som med blyhagel. Använder du hagel som bara är något lättare än blyhagel, som vismut och vissa volframhagel, bör hagelnumret minskas med ett. Patronen ska alltså innehålla ett nummer (=0,25 mm) större hagel än när du jagar samma viltslag med blyhagel.

Den pågående tekniska utvecklingen på alternativhagelsidan kan dock resultera i hagel som skiljer sig ännu mindre från blyhagel. Redan nu finns volframhagel som är lika tunga som bly. Då finns ingen anledning att använda grövre hagel.

Tänker du jaga med stålhagel, ska du använda två nummer (= 0,5mm) grövre hagel jämfört med blyhagel. Hagelnumret ska alltså vara två nummer lägre.

För änder rekommenderas minst 30 g stålhagel US5, 4 eller 3, de finare haglen tidigt på säsongen och de grövre under senhöst och vinter. Skjut inte på längre håll än 25 m. Använder du vismut eller volframhagel är 30-32 g US6, 5 eller 4 lagom.

Vid gåsjakten krävs tunga stålhagelpatroner och vapnet ska därför vara godkänt för dessa. Laddningen bör vara mist 32 g och hagelnumret US3 eller US2. Längsta skotthåll 20 m eller något mer om patronen är kraftig. Vid jakt med vismut eller volframhagel rekommenderas US4 eller US3.

Vad är jägarteori?

Ett medlemskap hos oss innehåller allt du behöver kunna för att klara av teoriprovet för jägarexamen. JägarTeori är Sveriges i särklass mest använda, innehållsrika och smartaste utbildningstjänst för blivande jägare som ska ta jägarexamen och för mer erfarna jägare som vill friska upp sina kunskaper inför jaktsäsongen.