Kulvapen klass 1

Hur hittade du hit till oss?

Bli medlem

För att utnyttja hela vår tjänst och få tillgång till hundratals provfrågor, utbildningsmaterial, videoklipp och ännu fler artpresentationer behöver du bli medlem.

Annonser
Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

kulvapen klass 1

Kulvapen är ett vapen som skjuter en projektil. Kulvapnet används främst vid jakt på stora djur som t.ex. rådjur, älg och björn. Men kulvapnet kan också användas vid jakt på tex toppfågel. Kulpipan är räfflad inuti för att få en bra rotation på kulan vilket gör kulbanan blir stabilare i luften. Efter att kulan har lämnat pipan roterar den med cirka tre tusen varv i sekunden.

Kulan från ett kulvapen lämnar pipan dubbelt så snabbt som en hagelsvärm. Kulan ger ifrån sig en enorm kraft, även på långt håll och passar därför bäst vid jakt på större djur.

Vid hageljakt så lämnar flera hagelkorn pipan och är effektivare på mindre vilt där det kan vara svårt att bara träffa med en kula. Med ett kulvapen så skjuter man bara en kula, därför gäller det att placera kulan rätt i djurkroppen.

Välja rätt kaliber

Det är väldigt viktigt att rätt kaliber används vid jakt med kulvapen. Används fel kaliber kan det klassas som jaktbrott. Klass-1 vapen får används vid jakt på samtliga viltarter i Sverige. Skulle en klenare kaliber användas på de djur där det är krav på att ett klass-1 vapen används, så finns det stor risk att djuret blir skadat och att kulan inte medger en dödande träff.

Kulvapen ammunition

I jakt sammanhang så brukar kulvapnet kallas studsare. En studsare är oftast enpipiga och har ett magasin som rymmer 3-5 skott. En studsare om har en pipa kallas enkelstudsare och en med två pipor kallas dubbelstudsare. De gevär mer två pipor är oftast bryt vapen. Samma teknik som hagelvapen för att säkra bössan och ladda nya skott.

En studsare har flera mekanismer som gör den till ett väldigt enkelt och bra vapen vid olika typer av jakt. Ett vapen går också att anpassa till olika personer genom att ändra bakkappan eller kolvkammen.

Kontrollera vapnet

För att kontrollera om vapnet du ska använda är skjutduglit så görs det enkelt och snabbt genom att dra en papperslapp under pipan på geväret. Detta gör man för att kontrollera att pipan är friliggande från stocken. Om en trästock blir fuktig så kan den pressa sig mot pipan. Detta påverkar precisionen i väldigt hög grad och försämras kulans bana rejält.

Skulle stocken och pipan nudda varandra så ska man plocka isär stocken och dra med grovt sandpapper. Ha också till en vana att kontrollera att de två skruvar som håller fast lida och pipa i stocken är åtdragna. Det är också noga att kontrollera kikarsiktet sitter som det ska och att det inte finn några lösa skruvar.

En del studsare tillverkas med så kallad tung pipa detta är för att höja precisionen men för vissa personer kan vapnet vara för tungt. En vanlig studsare har ungefär 50-60cm lång pipa. Ett vapen med kortare pipa är oftast lättare och mycket lättare att hantera vid rörligjakt.

Tänk på att alltid hantera ett vapen varsamt, som om alltid det skulle vara laddat. Ett vapen behöver inte vara laddat för att det ska hända olyckor. Ett skott som sker av misstag brukar kallas ''vådaskott''. Vådaskott kan även uppstå om vapnet får en smäll eller tappas på marken.

kulvapen studsare ammunitionJakten

En studsare bör aldrig avsäkra fören det användas vid skjutbanan eller vid jakt. Säkringsknappen är placerad på höger sida om cylindern på de flesta studsare. Om inget skott avlossas ska vapnet säkras direkt. Även fast vapnet är säkrat är studsarens mekanism spänd. Ett vapen är fortfarande mycket farligt även fast det är laddat. Eftersom mekanismen är spänd så kan ett skott gå av om t.ex. vapnet tappas i marken eller faller omkull om det står lutat mot ett staket. En del moderna studsare och kombivapen saknar en säkring. Istället har vapnen en så kallad spänntangent när denna förs fram så spänns mekanismen och vapnet kan avfyras. Är du vänster hänt så ska du självklart ha ett vapen som är anpassat för vänsterhänta. På studsare som är anpassade för vänsterhänta sitter cylindern på vänster sida och kolvens kind stöd på den högra.

Ljuddämpare

Efter att ett skott har avfyrats låter det som en stor smäll. Men i egentligen är det två smällar som uppstår. Den ena från mynningsknallen och den andra från kulans ljudknall. Mynningsknallen uppstår när krutgaserna exploderar medan de lämnar pipan. Ljudknallen kommer från tryckvågen som uppstår när kulan färdas snabbare än ljudet.

Om man sätter på en ljuddämpare på vapnet, detta görs i slutet av pipan. En ljuddämpare går inte att sätta på alla studsare utan bara de som är anpassade för det. Ljuddämparen minskar mynningsknallen, det är för att krutgaserna kan expandera inne i ljuddämparen. Trots att man har en ljuddämpare på sitt vapen betyder det inte att man kan skjuta utan hörselskydd. Vapnet låter tillräckligt mycket ändå för att skada din hörsel. Om du skjuter in ditt vapen med en ljuddämpare är inte träffläget detsamma när du tar av den. Därför ska du skjuta om ditt vapen om du har tagit av eller suttit på ljuddämparen. Se också till att ljuddämparen är ordentligt fast dragen för att inte precisionen ska försämras.

Sammanfattning

  • Ett studsartryck bör aldrig vara lättare än två kilo.
  • En studsare med en kort pipa lämpar sig bäst vid rörligjakt, ett vapen med en kortare pipa ger också ifrån sig högre mynningsknall och större mynningsflamma.
  • För att kontrollera om vapnet du ska använda är skjutduglit så görs det enkelt och snabbt genom att dra en papperslapp under pipan på geväret. Detta gör man för att kontrollera att pipan är friliggande från stocken.
  • Klass-1 vapen får används vid jakt på samtliga viltarter i Sverige.

Vad är jägarteori?

Ett medlemskap hos oss innehåller allt du behöver kunna för att klara av teoriprovet för jägarexamen. JägarTeori är Sveriges i särklass mest använda, innehållsrika och smartaste utbildningstjänst för blivande jägare som ska ta jägarexamen och för mer erfarna jägare som vill friska upp sina kunskaper inför jaktsäsongen.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!