Videoklipp

Lärorika videoklipp inför jägarexamen
Blädra ner på sidan för att se fler videoklipp

Jägarexamen

Vägen mot jägarexamen

Lärorika videoklipp samlat på ett och samma ställe! 

Lerduveskytte grunder

Säker hagelgevärshantering

Vid Säker hagelgevärshantering ska provtagarens förmåga att hantera sitt hagelgevär säkert prövas på två sätt:

Hagelgevärshantering, där ska provtagaren utföra handlingar med ett hagelgevär på en särskild provplats. Vapenhanteringen bedöms och kontrolleras av provledare.

Allmän hagelgevärshantering, där provtagarens vapenhantering ska kontrolleras och bedömas allmänt i samband med att avståndsbedömning, lerduveskjutning och skjutning mot markmål genomförs.
För att kunna godkännas måste provtagarens vapenhantering vara helt felfri.

Skjuta med hagelgevär

Moment som ingår i hagelgevärsprovet.

Praktiskt hagelgevärsprov innehåller fyra moment:

  • Säker hagelgevärshantering
  • Avståndsbedömning
  • Lerduveskjutning
  • Skjutning mot markmål


Momenten 1 och 2 får utföras som ett enda moment – kombinationsprov. För att bli godkänd ska provtagaren godkännas i samtliga moment.

Allmän instruktion

Säkrare jakt - Människan som jägare

Människan som jägare

Det är vi jägare som skapar förutsättningarna för säker jakt. Dels genom att hantera våra vapen på ett säkert sätt, och dels genom att följa anvisningar från jaktledaren vad gäller uppträdande vid samlingar, i skogen och på pass. Säkerhetsaspekterna ingår som en väsentlig del i jägarutbildningen.

I jägarexamensutbildningen fokuseras på säkerhet. Den som i det praktiska provet misslyckas i momentet säker vapenhantering får åka hem och läsa på. Övriga praktiska prov kan man få försöka ”en gång till”. Den nya jaktledarutbildningen har även den fokus på säkerhet. Jaktledarens roll och ansvar måste vara tydlig för alla i jaktlaget och får aldrig ifrågasättas.

Introduktion skytte

En studsare bör aldrig avsäkra fören det användas vid skjutbanan eller vid jakt. Säkringsknappen är placerad på höger sida om cylindern på de flesta studsare. Om inget skott avlossas ska vapnet säkras direkt. Även fast vapnet är säkrat är studsarens mekanism spänd. Ett vapen är fortfarande mycket farligt även fast det är laddat.

Säkrare jakt - introduktion skytte

Kulskyttets grunder

Vad är viktigt att tänka på när du skjuter? Vilken ammuntion ska du använda? Se klippet för sevärda tips!

Kulskyttets grunder

Skjut in din studsare

Skjutställning och inskjutning

Att kunna skjuta in kikar­siktet på sitt eget kul­vapen borde vara obligatorisk kunskap. För de flesta är det en enkel match, men det finns också jägare som är osäkra på hur man gör och hellre lämnar bort inskjutningen till någon mer kunnig. Själv hade jag aldrig överlåtit inskjutning till någon annan. Vad är det som säger att den som skjuter in mitt vapen skjuter på samma sätt som jag? Att få kikarsiktet monterat och grovjusterat av en fackman är en sak. Att själv göra själva inskjutningen är bra både rent skjutmässigt, och för det egna självförtroendet.

JägarTeori - Sveriges smartaste utbildningstjänst för blivande jägare!

Vad är jägarteori?

Ett medlemskap hos oss innehåller allt du behöver kunna för att klara av teoriprovet för jägarexamen. JägarTeori är Sveriges i särklass mest använda, innehållsrika och smartaste utbildningstjänst för blivande jägare som ska ta jägarexamen och för mer erfarna jägare som vill friska upp sina kunskaper inför jaktsäsongen.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Sök på webbplatsen