Hagelgevär Praktisktprov

Hur hittade du hit till oss?

Bli medlem

För att utnyttja hela vår tjänst och få tillgång till hundratals provfrågor, utbildningsmaterial, videoklipp och ännu fler artpresentationer behöver du bli medlem.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

PRAKTISKT HAGELGEVÄRSPROV3831266-shotgun


Moment som ingår i hagelgevärsprovet.

Praktiskt hagelgevärsprov innehåller fyra moment:

  • Säker hagelgevärshantering
  • Avståndsbedömning
  • Lerduveskjutning
  • Skjutning mot markmål


Momenten 1 och 2 får utföras som ett enda moment – kombinationsprov. För att bli godkänd ska provtagaren godkännas i samtliga moment.

Säker hagelgevärshantering
Vid Säker hagelgevärshantering ska provtagarens förmåga att hantera sitt hagelgevär säkert prövas på två sätt:

Hagelgevärshantering, där ska provtagaren utföra handlingar med ett hagelgevär på en särskild provplats. Vapenhanteringen bedöms och kontrolleras av provledare.

Allmän hagelgevärshantering, där provtagarens vapenhantering ska kontrolleras och bedömas allmänt i samband med att avståndsbedömning, lerduveskjutning och skjutning mot markmål genomförs.
För att kunna godkännas måste provtagarens vapenhantering vara helt felfri.

Avståndsbedömning
Vid avståndsbedömning ska provtagarens förmåga att bedöma om ett mål är inom eller utom skotthåll.

Sammanlagt visas sex viltfigurer, fem däggdjursfigurer samt en fågelsiluett mot fri himmel. Provtagaren ska markera ett skott med geväret mot de figurer han anser vara inom hagelhåll samt avstå skott mot de figurer som är inom hagelhåll. Provtagaren går då en så kallad ''viltbana'' som är cirka 150 meter. Under denna bana finns viltfigurerna utplacerade runt om i skogen.

För att bli godkänd måste provtagaren göra rätt bedömning på samtliga sex figurer. Därför är det viktigt att träna avståndsbedömning i skog. 15-40 meter.

Notera!
Fågelsiluett (gås- eller andfigur) samt rådjursfigur är inom hagelhåll på ett avstånd 15-20 meter från provtagaren.

Nämnda figurer kan vid provet också vara placerade utom hagelhåll från provtagaren och är då placerade på 30 eller 40 meters avstånd.

För övriga djurfigurer, till exempel räv, hare och grävling är dessa placerade mellan 15-20 meter från provtagaren om de är inom hagelhåll och på 30-40 meter om de är placerade utom hagelhåll.

För att kunna godkännas krävs att provtagaren inte markerar skott mot något av målen utom skotthåll och att han markerar skott mot samtliga mål inom skotthåll, högtst 20 meter.

Kombinationsprov (i förekommande fall då moment 1 och 2 slås ihop)
Vid kombinationsprov ska provtagaren förflytta sig efter en markerad stig, utefter vilken förekommer vissa hinder och där provtagaren på sex platser ges möjlighet att markera skott med sitt gevär mot viltfigurer.

För att kunna godkännas krävs att provtagaren uppfyllt samma krav som gäller för säker vapenhantering och avståndsbedömning momenten ska vara felfria.

Lerduveskjutning
Vid lerduveskjutning ska provtagaren skjuta mot sex lerduvor som kastas rakt ut. Utav dessa 6 lerduvor ska provtagaren pricka 4 stycken. För varje lerduva så får provtagaren ladda med två skott.

Markmål
Vid skjutning mot markmål ska provtagaren skjuta mot ett vänstergående och ett högergående mål på 20 meters avstånd – sidskott. Provtagaren får ladda och avlossa två skott per löp. Båda målen ska träffas för att provet ska vara godkänt.

Som träff/godkänt ska minst åtta hagel vara inom träffområdet på viltfiguren.

Vad är jägarteori?

Ett medlemskap hos oss innehåller allt du behöver kunna för att klara av teoriprovet för jägarexamen. JägarTeori är Sveriges i särklass mest använda, innehållsrika och smartaste utbildningstjänst för blivande jägare som ska ta jägarexamen och för mer erfarna jägare som vill friska upp sina kunskaper inför jaktsäsongen.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!