Kulgevär Praktisktprov

Hur hittade du hit till oss?

Bli medlem

För att utnyttja hela vår tjänst och få tillgång till hundratals provfrågor, utbildningsmaterial, videoklipp och ännu fler artpresentationer behöver du bli medlem.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

PRAKTISKT GRUNDPROV/ KULGEVÄRkulgevär

Läs om det praktiska grundprovet med kulgevär.

Det praktiska grundprovet/kulgevär innehåller följande moment

  • Säker kulgevärshantering
  • Precisionsskjutning

Vid säker kulgevärshantering ska provtagarens förmåga att säkert hantera sitt kulgevär prövas på två sätt:

Speciell kulgevärshantering, där provtagaren får utföra vissa handlingar med ett kulgevär, varvid vapenhanteringen kontrolleras och bedöms i detalj enligt ett särskilt program.Allmän kulgevärshantering, där provtagarens vapenhantering kontrolleras och bedöms allmänt i samband med att momentet precisionsskjutning genomförs.

För att kunna godkännas måste provtagarens vapenhantering vara helt korrekt och vapenvanan i övrigt godtagbar.

Om provtagaren underkänts i speciell kulgevärshantering eller underkänts i precisionsskjutning på grund av uppenbart undermålig vapenhantering, ska kulgevärsprovet avbrytas. Omprov måste i sådant fall göra av hela grundprov kulgevär.

I precisionsskjutning ska provtagarens förmåga att skjuta två väl sammanhållna träffbilder om fyra skott vardera prövas. Den första träffbilden ska provtagaren skjuta från skjutstol och den andra med jägarmässigt stöd.

  • Skjutavståndet ska vara 80 meter.
  • För att kunna godkännas krävs att kulhålen i respektive serie täcks helt av cirkelrunda träffbildsmallar.
  • Serie skjuten från skjutstolen får ha högst 12 cm spridning.
  • Serie skjuten med jägarmässigt stöd får ha högst 17 cm spridning.

Om bara den enda serien är godkänd, ska delprovet underkännas.

Vad är jägarteori?

Ett medlemskap hos oss innehåller allt du behöver kunna för att klara av teoriprovet för jägarexamen. JägarTeori är Sveriges i särklass mest använda, innehållsrika och smartaste utbildningstjänst för blivande jägare som ska ta jägarexamen och för mer erfarna jägare som vill friska upp sina kunskaper inför jaktsäsongen.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!