Sädgås

Hur hittade du hit till oss?

Bli medlem

För att utnyttja hela vår tjänst och få tillgång till hundratals provfrågor, utbildningsmaterial, videoklipp och ännu fler artpresentationer behöver du bli medlem.

Annonser
Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
sadgåsSädgåsen är en brungrå gås som lättast artbestäms på en relativt lång näbb som är orange med svart bas och spets. Sädgåsens rygg är mörk och tarserna orangegula.

Typiska kännetecken

Säd gåsen är mellan 66 - 88 cm lång och har en vingspann på 147 – 175 cm. Mörkt huvud och hals samt mörka vingar. Näbben orangegul med svart teckning på näbbroten och näbbspetsen. Benen orangea. Vikt mellan 3-4 kilo.

Förväxlingsrisk

Grågås: Grågåsen har ljusare huvud och hals. Enfärgat ljus orange näbb, samt skära ben. I flykten syns det att grågåsens vingovansidor är ljust gråaktiga.

Namnet sädgås nämns första gången 1835. "Säd" pga. artens vana att beta på åkrar. Sädgåsen har även kallats skogsgås, vildgås, vallgås och grågås. I äldre tider blandades ofta sädgås och grågås ihop med varandra.

Utbredning

En utpräglad skogsfågel som häckar i och kring de stora myrområdena i norra Sverige. 

Sädgåsen var förr en ganska vanlig fågel i Norrland, men på grund av intensiv jakt under 1800-talet och första hälften av 1900-talet blev fågeln nästan utrotad från Sverige. Efter det att Sädgåsen blivit fridlyst och fått en del hjälp med bland annat utplanteringar av ungar som blivit uppfödda i fångenskap, har arten ökat en del under de senaste åren. Uppskattningsvis finns det idag lite drygt 1.000 häckande par i Sverige. Kan tyckas lite med tanke på de enorma mängder sädgäss man kan se under höstarna som rastar på åkrar i södra Sverige, men dessa är till största delen flyttande gäss från Finland och norra Ryssland.

Flyttningen sker under september, oktober och november ner mot Danmark och Holland, ibland ännu längre ner i Europa. Återkommer i mars och april

Föda

Betar gärna av olika vattenväxter samt på sensommaren även blåbär. Under höstflytten ser man ofta stora samlingar av sädgäss som går och betar på broddåkrar.

Häckar:

Boet läggs på en tidigt snöfri plats, såsom på en tuva i en myr. Gärna intill en stubbe eller trädstam. Sägåsen lägger mellan 4-8 ägg i maj. Ruvningstid är 28 dygn. Ungarna blir flygfärdiga efter ca 40 dygn. Sägåsen är  väldigt skygg under häckningstiden och visar sig sällan.

Vad är jägarteori?

Ett medlemskap hos oss innehåller allt du behöver kunna för att klara av teoriprovet för jägarexamen. JägarTeori är Sveriges i särklass mest använda, innehållsrika och smartaste utbildningstjänst för blivande jägare som ska ta jägarexamen och för mer erfarna jägare som vill friska upp sina kunskaper inför jaktsäsongen.