Simänder

Gräsand - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
 

1745751 mallardGräsanden är den mest talrikaste, utspridda och vanligaste simanden i Sverige. Gräsanden häckar i både stora och små vattendrag över hela landet med undantag för höga fjällsjöar. Till skillnad från andra simänder trivs gräsanden i närhet av bebyggelse och finns ofta i parkdammar och andra vattensammlingar inne i tätorter. I jakt situation är det enkelt att skilja gräsanden från andra arter tack vare storleken och det karakteristiska lätet under flykt.

Kännetecken

I alla dräkter har gräsanden en mörkblå vingspegel omgiven av först ett svart och sedan ett brett vitt band. Benen är gula eller gulröda. Honan är brun på ovansidan och ljusbrun på undersidan och har en orange näbb med mörkgrå näbbrygg. Hanen har i häckningsdräkt mörkgrönt, lätt skimrande huvud och hals.

grasand flyger

Föda

Merparten av gräsandens föda består av snäckor, skalbaggar, flugor, fjärilar, sländor, nattsländor, kräftdjur, maskar och andra ryggradslösa djur, samt olika frön och annat växtmaterial. Växtmaterial utgör en stor del av dess föda, speciellt under höstflytten och vintern. Den födosöker oftast genom att tippa kroppen framåt och snappa, eller beta efter växtmaterial under vattnet.

Sammanfattning

  • Gräsanden är Sveriges vanligaste simand.
  • Gräsanden häckar i både stora och små vattendrag över hela landet med undantag för höga fjällsjöar.
  • Gräsnaden trivs att vistas i närheten av bebbygelse.
  • Hanen har i häckningsdräkt mörkgrönt, lätt skimrande huvud och hals.

Vad är jägarteori?

Ett medlemskap hos oss innehåller allt du behöver kunna för att klara av teoriprovet för jägarexamen. JägarTeori är Sveriges i särklass mest använda, innehållsrika och smartaste utbildningstjänst för blivande jägare som ska ta jägarexamen och för mer erfarna jägare som vill friska upp sina kunskaper inför jaktsäsongen.