Varg

Hur hittade du hit till oss?

Bli medlem

För att utnyttja hela vår tjänst och få tillgång till hundratals provfrågor, utbildningsmaterial, videoklipp och ännu fler artpresentationer behöver du bli medlem.

Annonser

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
 

Varg

Vargen har blivit hårt jagad under lång tid. Största orsaken till det är att vargen attackerar renar och tamboskap som t.ex. får och andra djur. Vargen fridlystes år 1966 då fanns enbart några fåtal kvar uppe i norrland. Det tog cirka 15 år innan vargen hade återhämtat sig från den skoningslösa jakten, strax därefter sågs vargen i Värmland. Sedan dess har vargen spritt sig snabbt till stora delar av nordvästliga Götaland och västra Svealand samt Norrland.

Den svenska varg stammen beräknas uppnå 200-300 djur. Vargens utseende påminner om en schäferhund. Vargar är väldig sociala djur som kommunicerar med kroppsspråk, läten och dofter. För att kommunicera med andra vargar eller flockmedlemmar så ylar vargen. Ylandet kan också användas för att markera revir och hålla andra vargar borta.

Vargflock

Levnadssätt

Vargarna lever i flockar på 5-8 djur. Flocken leds av föräldrarna, alfaparet. Under vintern är hela flocken samlad för att tillsammans lättare kunna fälla byten. Det behövs främst när stora byten som älg ska fällas. Under våren när parningstiden äger rum lämnar ungdjuren flocken för att bege sig iväg på egna vandringar. Föräldrarna kan vid den här tiden bete sig fientligt mot de ungar som nått könsmogen ålder för att undvika inavel i flocken. Om någon av vargarna i föräldraparet dör splittras vanligtvis flocken. Är den kvarvarande vargen inte för ung försöker han eller hon stanna kvar inom reviret och locka dit en ny partner. Genom att yla, vilket hörs över flera kilometer, och lämna luktmarkeringar i form av urin försöker han eller hon få kontakt med andra vargar.

varghojder

Diagrammet visar storleken på den varg som uppehåller sig i Sverige och dess sydeuropeiska kusiner.

Revir

Varje flock har ett revir som försvaras mot andra vargar. Reviren kan variera i storlek finns det gott om mat i ett revir brukar det oftast vara mindre. Men finns det dålig med mat kan vargflocken tvingas utöka sitt revir. Vissa vargflockar kan ha 100.000 hektar som de härskar över. De vargar som lämnar ett revir gör det för att hitta en partner och bilda ett eget revir, oftast så måste de då gå långa sträckor.

Varg och revirVargen är ett väldigt socialt djur och föredrar att leva i flock. De kommunicerar med läten, kroppsspråket och dofter.

Fortplantning och parning

Fortplantingen äger rum under våren. Honan är dräktig cirka 63 dagar och föder därefter 5-6 valpar. Större valpkullar påträffas men är ovanliga. Vid födseln är ungarna både blinda och döva, och väger cirka 400 gram. Under den första tiden är ungarna helt hjälplösa och beroende av di från mamman. Efter tre till fyra veckor har ungarna blivit gamla nog att öppna ögonen och kan nu lämna lyan på kortare upptäcktsfärder. Under den här tiden diar de fortfarande från mamman men går strax därefter över till att äta halvsmält kött. För att markera att de vill ha mat slickar ungarna de vuxna vargarna i mungipan som då spyr upp halvsmält kött till dem. Vargar fortsätter även i vuxen ålder att slicka varandra i ansiktet men då för att visa respekt mot att den andre vargen har högre rang. Under följande tio veckor iakttar ungarna sina syskon och föräldrar för att på så sätt lära sig hur en varg ska bete sig inom flocken. Under den här tiden tyr sig ungarna till alla vargar i flocken och tror att alla de möter tillhör den. Det gäller både människor som tamhundar och även katter. För att en varg ska bli tillgiven en människa krävs det att vargen under den här tiden får mycket människokontakt.

vargspar

Bilden visar vargspår i lera och snö.

Föda

Hos skandinaviska vargar är älgen det främst bytesdjuret. Vargen tar även andra byten som rådjur, bäver, grävling och om tillfälle ges även tamdjur som får och ren. Vargen är köttätare, men kan även äta bär och gräs för matsmältningens skull. I snitt behöver en varg cirka två kilo kött per dag. Vargen har däremot inte behov av att äta varje dag utan klarar av att gå hungrig flera dagar i sträck.

vargensjaktangrepp

Bilden visar hur Vargarna samarbetar för att fälla sitt byte.

Dödsorsaker

Vargens dödsorsaker är biltrafik, jakt och rävskabb. Ibland händer det att vargar dödar varandra om någon inkräktar på deras revir. I mellersta Sverige så kan en vargflock ta flera hundra älgar per år.

Spillning

Vargens spillning liknar en hund och är cirka 12 cm lång och 3 cm bred korv som vargen väljer att placera i öppen terräng för att hävda revir. Framtassens längd är cirka 11 cm långt, och 7-8 cm brett. Baktassarna är något mindre. Vargen kan förflytta sig snabbt cirka 1,5m per språng.

vargspillning

Bilden visar vargspillning.

Sammanfattning

  • Vargen har blivit hårt jagad under många år. Vargen var nära utrotning år 1966 men har idag återhämtat sig.
  • En vargflock kan ha ett revir som uppgår till 100.000 hektar.
  • Den svenska varg stammen beräknas uppnå 200-300 djur.
  • Vargen är ett väldigt socialt djur och föredrar att leva i flock. Dem kommunicerar med läten, kroppsspråket och dofter.
  • En vargflock kan döda flera hundra älgar på ett år, oftast är det kalvar som dödas.

Vad är jägarteori?

Ett medlemskap hos oss innehåller allt du behöver kunna för att klara av teoriprovet för jägarexamen. JägarTeori är Sveriges i särklass mest använda, innehållsrika och smartaste utbildningstjänst för blivande jägare som ska ta jägarexamen och för mer erfarna jägare som vill friska upp sina kunskaper inför jaktsäsongen.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!