Älg - Skogens konung

Snabbfakta om älgen

Familj: Hjortdjur
Förväxling: Kan inte förväxlas med något annat djur
Vikt: Hanne (tjur): 300-350 kg, hona (ko): 250-500 kg
Mankhöjd: Upp till 2.2m
Könsmognad: Vid 2 års ålder
Parningstid: September-oktober
Dräktighetstid: 8 månader
Antal ungar: 1-3 (vanligast 1)
Medellivslängd: 10 år men kan bli 20 år
Äter: Växtätare
Utbredning i Sverige: Hela landet utom på Gotland
Hur hittade du hit till oss?

Bli medlem

För att utnyttja hela vår tjänst och få tillgång till hundratals provfrågor, utbildningsmaterial, videoklipp och ännu fler artpresentationer behöver du bli medlem.

Annonser

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
 

Alg-pa-vinternÄlgen är Sveriges största jaktbara viltart. Älgen förekommer ofta över hela landet förutom på Gotland. Älgen är väldigt bra att anpassa sig till olika typer av skogar och kan också leva i jordbrukslandskap. Älgens föda sommartid är bla, olika växter, som t.ex. löv från asp, sälg, björk och flera andra lövträd, födan intas även från olika örter. På höst äter älgen huvudsakligen mest blåbärsris, ljung och havre och vete från jordbrukslandskap.

Älg Levande vikt: Tjur 300-650kg. Ko 250-500kg, kalv 80-180kg Mankhöjd upp till 2,2meter.

Föda

Under vinter halvåret består födan till mestadels av kvistar och skott av tall, lövträd och lövbuskar. Älgen är också en mästare på att göra stora skador på skogen, för att älgen gnager av barken på bla tall, asp och rönn. De största skadorna på skogarna görs under vinter halvåret, framförallt på tallungskog.  

Älgen i norra Sverige vandrar ofta tusentals mil för att finna föda under vinter halvåret. Medan älgen i mellersta och södra Sverige inte behöver vandra så speciellt långt.

Kalvarna föds i Maj-Juni och väger cirka 15kg. Vikten kan gå upp ända till 150-170kg under kalvens första månader. Det tar ungefär 4 år för en älg att bli fullvuxen.

älgko med kalv

Älgens luktsinne är välutvecklat och samtidigt har den mycket god hörsel. Älgen har inge färgseende och kan inte se dig i skogen om du står med ljus reflexväst men älgen kan se rörelser, det gäller att vara still om du vill fälla en stor vacker tjur!djur som sticker ut, oftast så går inte älgen att förknippa med andra klövdjur. Utseendet älg till älg kan dock variera väldigt mycket. Ett enkelt sätt att skilja en tjur från en ko är att endast älgtjurar bär horn, och fejar hornen varje år.

Brunsten

Brunsten infaller varje år i slutet av september till början av oktober. En ko som brunstar kan enbart bli befruktad inom 24 timmar. Om ingen parning sker inom 24 timmar så återupptar kon brunsten efter cirka 3 veckor igen. Kalven föds efter 220-250 dygn efter parningen maj-juni. Unga kor får oftast bara en kalv medan äldre kor kan få 2-3 kalvar.

älgtjur

Efter födseln så har kalven svårt att leva på egen hand och följer därför kon/mamman tills kon ska ha nya kalvar nästa år. Då stöter kon bort Kalven, men då har kalven fått tillräckliga kunskap om var den ska finna föda och hur den ska överleva ute i naturen för att klara sig själv. Älgkon blir könsmogen 2-3 år efter födseln. Vanligtvis föder älgkon kalvar varje år, men under långa snörika vintrar då älgen har svårt att hitta föda och går ner mycket i vikt kan älgkon välja att hoppa över brunsten för att bevara sin energi och för att bygga upp sina kroppsresurser.

 • Fjolårstjur. Väldigt små och enkla horn, ett litet ”skägg” kan antydas.
 • En medelålderstjur, medelstora horn och ett diamant format ”skägg”
 • En fullvuxen tjur, som brukar kallas Kapital tjur att få skjuta en sådan älg med stor fin krona är en jägares dröm. Skägget är nu också fullväxt och hänger ner längs med halsen.

Sinnen

Människan skarpare syn i dagsljus och betydligt bättre färgseende än älgen. Men älgen är extremt känslig för rörelser i omgivningen och deras ögon sitter på ömse sidor om huvudet, riktade åt varsitt håll vilket ger ett synfält på 360 grader. De kan alltså se bakåt utan att vrida huvudet. Den har även fler synceller vilket ger mycket bättre mörkerseende och kan alltså helt klart se mycket bättre än människan. En förutsättning eftersom de är aktiva på natten i lika hög grad som på dagen. De växlar mellan aktivitet och vila varannan till var tredje timme. Älgens luktsinne är välutvecklat och har fyra gånger så stort luktsinne som en schäfer och 200 gånger större än en människa. Älgen har även en mycket god hörsel.

Kapital

Att få skjuta en kapital tjur är varje jägares dröm och är ofta ett samtals ämne ibland jaktlagen då man sitter och fikar. Många historier berättas då jägare har sätt stora älgtjurar med en krona lika stor som ett bil ( jägare gillar att överdriva) En kapitaltjur är då älgen har som störst horn, då brukar älgen oftast vara mellan 6-10år gammal. När älgen når åldern 10-15 år minskar älgens horn för varje år, det brukar kallas att älgen ’’går på retur’’

Hornen fälls varje år, äldre älgar är först med att fälla sina horn sedan de yngre. Älgen brukar fälla sina horn under December - Mars. När de nya hornen växer ut så är de täckta med basthud som börjar växa under våren varje år. Hornen växer väldigt fort och kan växa 1-2 cm per dag och hornen har växt klart lagom till sommaren. Basthuden fungerar som skydd och ger näring åt hornen. När hornen har växt klart under sommaren så fejar älgen sina horn. Älgen drar sina horn mot träd, stenar och stubbar för att bli av med basthuden. Det kan se väldigt otäckt ut men är inget som är skadligt eller gör ont på älgen.

älgen

 Två viktiga ord att komma ihåg är ( Cervina ) och  ( Palmata ) som betyder stånghorn och skovelhorn, orden kommer ifrån latin och det finns möjlighet att dessa frågor kommer på provet, rätt svar är då att det är (älghornens typ)

Sjukdomar

Det finns flera olika sjukdomar en älg kan få, vi tänker nämna två vanliga sjukdomar.

Hjärnhinnemask Det är en mask som är ungefär 6 cm lång och är väldigt vanlig hos älgar och andra hjortdjur som t.ex. rådjur, dov vilt och kronvilt. Som tur är blir vi människor och husdjur inte bli smittade av denna parasit. Parasiten håller till i värd djurets muskler och i vissa fall även ryggmärgskanalen. Detta kan skapa stora problem för djuren då de får problem att röra sig och ibland dör värd djuret av denna parasit pga. utmärgling. Denna parasit kan drabba alla älgar oavsett ålder.

Älglusfluga är en liten fluga som landar på värd djuret och släpper sina vingar. Sedan biter hål i värd djurets päls och kryper in. Under pälsen suger den blod och ställer till med stora besvär. Till följd av denna fluga kan älgen bli helt hårlös under större angrepp. Flugan kan krypa över och bita på oss människor, det är het ofarligt men kan vara mycket obehagligt.

Sammanfattning

 • Älgen är Sveriges största jakt vilt. Älgen förekommer ofta över hela landet förutom på Gotland
 • Älgens föda sommartid är bla, olika växter, som t.ex. löv från asp, sälg, björk och flera andra lövträd, födan intas även från olika örter.
 • De största skadorna på skogarna görs under vinter halvåret, framförallt på tallungskog. 
 • Älgen i norra Sverige vandrar ofta tusentals mil för att finna föda under vinter halvåret.
 • endast älgtjurar bär horn, och fejar hornen varje år.
 • Brunsten infaller varje år i slutet av september till början av oktober.
 • Två viktiga ord att komma ihåg är ( Cervina ) och  ( Palmata ) som betyder stånghorn och skovelhorn, orden kommer ifrån latin.
 • Älgkalven ökar i vikt väldigt fort under födseln men tappar vikt under vintern.
 • En kapitaltjur är då älgen har som störst horn, då brukar älgen oftast vara mellan 6-10år gammal.

Vad är jägarteori?

Ett medlemskap hos oss innehåller allt du behöver kunna för att klara av teoriprovet för jägarexamen. JägarTeori är Sveriges i särklass mest använda, innehållsrika och smartaste utbildningstjänst för blivande jägare som ska ta jägarexamen och för mer erfarna jägare som vill friska upp sina kunskaper inför jaktsäsongen.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!