Brunbjörn

Hur hittade du hit till oss?

Bli medlem

För att utnyttja hela vår tjänst och få tillgång till hundratals provfrågor, utbildningsmaterial, videoklipp och ännu fler artpresentationer behöver du bli medlem.

Annonser

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
 

Brunbjörn

Brunbjörnen är ett mycket stort och starkt utvecklat djur och kan inte förväxlas med något annat svenskt djur. För ett par hundra år sedan var björnen mycket hårt jagad tillsammans med andra stora rovdjur som tex vargen. Sedan sattes en begränsad avskjutningspolitik som gjorde att björnen kunde återhämta sig.

Vikt: Hanar: 100 till 350kg Honor: 60 till 200kg

Idag så finns omkring 3000 björnar I våra svenska skogar. Varje vinter går björnen I ide mellan oktober-april. Björnar I norr ligger I ide längre än björnar I söder. Under dvalan går björnens kroppstemperatur ner för att spara energi. Björnen gräver sitt ide under en myrstack eller ett rotvalv, som ger ett bra skydd för björnen under vintern.

Brunsten

Brunsten infaller sig tidig sommar men foster utvecklingen startar inte fören på hösten. Ungefär då det är dags för björnen att gå I ide. Ungarna föds i idet under januari-februari.
Björnen har väldigt långsam förökningstakt, den långsammaste I Sverige bland alla stora däggdjur. Honorna föder sin första kull vid omkring 6års ålder och 3 års mellanrum mellan kullarna.Björn mamma med ungar

Ungarna väger omkring 500 gram vid födseln när björn honan och ungarna lämnar idet I maj-april så har ungarna gått upp 3-4kg. Ungarna följder modern hela första levnadsåret och det händer att ungen följer modern ett tag till I visa fall.

Utvandringen

När en björn har kommit upp I ålder är det dags att flytta ut och hitta sin egen mark att vara på. Under denna utvandringsfas löper unga björnar stor risk att bli dödade av andra björnar som tycker att de inkräktar på deras revir.

Björnar kan bli väldigt gamla omkring 25 år är den äldsta brunbjörn som har dokumenterats. Hanarna kan stanna ett par år I moderns revir för att sedan utvandra för att hitta ett eget revir. Hanarna kan gå väldigt långa sträckor, och det händer att flera unga björnar blir dödade av äldre och starkare björnar.

Föda

Björnen är en allätare och huvudfödan består av växter, frukter, insekter, byten och kadaver. Blåbär och kråkbär uppgår till cirka 45% av en björns sammanlagda föda på ett år.  Men ibland händer det att en björn fäller en stor fullvuxen älg under vår och tidig sommar då björnen kliver upp från idet. Det gäller att björnen fyller på ordentligt med fett reserver för att klara sig under vintern då björnen ligger i ide. Björnen kan även ge sig på renar längre upp I norr och ställa till stora problem för renskötare.

En björn kan I visa situationer vara farlig för oss människor. Det har hänt att människor har blivit attackerade av björnar, oftast beror det på att människan kommer emellan honan och hennes ungar då kan honan bli väldigt aggressiv, för att skydda sina ungar och kan då gå till attack.

Aggressivitet

En björn hane som är aggressiv kan ryta eller vråla väldigt högt. En skrämd eller aggressiv björn kan avge ett mycket kraftigt blåsljud eller vissla som oss människor.Brunbjörnar som slåss

Ett björnspår är lätt att känna igen genom sin storlek. Framfotspåret hos en vuxen björn kan vara 15 cm långt och 12-17 cm brett. Bakfotspåret kan vara upp till 30 cm långt.

Spillningen varierar beroende på björnens föda den senaste tiden. Men björnens spillning brukar oftast vara I stora högar, under hösten är har spillningen en mera grötig.

Jakt

Vanligaste jaktsättet vid jakt efter björn är med ställande hund. En ställande hund (ståndhund) är en jakthund som genom ett rytmiskt skällande ställer viltet. Skällandet, som kallasståndskall, gör att viltet koncentrerar sig på hunden, och stannar upp. Viltet blir "ställt", vilket i sin tur tillåter jägaren(hundföraren) att smyga fram till och fälla viltet. Skallet fungerar även som markering för jägaren var hunden och viltet befinner sig. De ställande hundarna hör huvudsakligen till typenälghundar. Förutom älg utgörs viltslagen huvudsakligen avbrunbjörn och vildsvin. Brunbjörn får bara jagas en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång och minimumkravet på ammunition är kulgevär klass 1.

Sjukdomar

Sjukdomar är väldigt ovanliga hos brunbjörnen. De flesta dödsfall sker när två björnar träffar varandra, då biter dem oftast ihjäl varandra.

Hotkategori enligt IUCN

 • Livs
  kraftig

 • Miss
  gynnad

 • Sårbar

 • Starkt
  hotad

 • Akut
  hotad

 

 

 Hotkategori enligt svenska rödalistan

 • Livs
  kraftig

 • Miss
  gynnad

 • Sårbar

 • Starkt
  hotad

 • Akut
  hotad

 

Sammanfattning

 • Björnen har fått möjlighet att öka under de senaste 10 åren.
 • Björnens ungar föds I idet under vintern och väger då 500 gram.
 • Efter 6 års får björnhonan sina första kull av ungar, därefter kan det ta tre år innan hon får ungar igen.
 • Unga björnhannar kan vandra mycket långt för att hitta ett eget revir. Under denna utvandring händer det att manga björnar hamnar I slagsmål med andra och biter ihjäl varandra.
 • Oftast håller sig björnen borta från oss människor, men hamnar man mellan björnhonan och hennes ungar är det mycket stor chans att hon går till attack.
 • Björnen äter huvudsakligen, växter som blåbärsris och andra växter. På sommaren efter idet händer det att björnen tar en eller annan älg eller kalv.

Vad är jägarteori?

Ett medlemskap hos oss innehåller allt du behöver kunna för att klara av teoriprovet för jägarexamen. JägarTeori är Sveriges i särklass mest använda, innehållsrika och smartaste utbildningstjänst för blivande jägare som ska ta jägarexamen och för mer erfarna jägare som vill friska upp sina kunskaper inför jaktsäsongen.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!