Sälar

Hur hittade du hit till oss?

Bli medlem

För att utnyttja hela vår tjänst och få tillgång till hundratals provfrågor, utbildningsmaterial, videoklipp och ännu fler artpresentationer behöver du bli medlem.

Annonser

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
 

Allmänt om sälar

knubbsäl sälarSälar är havslevande däggdjur, framfötterna används för att kräla sig framåt på land medan bakbenen är formade som en fena som används för att simma i vattnet. Pälsen är väldigt kort och blank för att minska friktionen i vattnet. Under pälsen så har sälarna värmeisolerande späcklager som fungerar som skydd från kylan.

Sälen tillbringar den mesta av sin tid under vattnet, medan parning sker på land. Sälen lever huvudsakligen av fisk. I Sverige har vi olika sälarter, gråsäl, knubbsäl och vikarsäl. Säljakten har alltid varit viktig för de människor som bott nära kusten. En säl gav mycket kött, späck och skinnet användes till att göra kläder av. Idag finns det väldigt mycket säl i Sverige och sälarna har börjat konkurrera med fiskare.

Hot mot sälarna

Det största hotet mot sälarna idag är miljögifter. PCB – polyklorerade bifenyler – som sälarna får i sig med födan anrikas i deras fettvävnader och orsakar förändringar i binjurarna och igenväxning av honornas livmoderhorn. Sälarna får ett försämrat immunförsvar och sämre reproduktionsförmåga. Man tror att tarmsår som upptäckts hos unga gråsälar orsakas av något nytt oidentifierat miljögift, kanske bromerade flamskyddsmedel. När sälstammarna ökar, ökar också konflikterna mellan sälar och yrkesfiskare. Sälar är smarta och de ser ett nät fullt av fisk som ett skafferi där det är fritt fram att ta för sig. De orsakar stora skador på fiskarnas utrustning. Många har förespråkat jakt på säl för att minska dessa skador. Det händer också att sälar fastnar i fiskarnas garn och drunknar när de inte kan komma upp till ytan för att andas.
 
Ett nytt hot mot gråsäl och vikare är bristen på is i ett allt varmare Östersjön. Isen behövs när sälarna ska föda sina ungar, och de kommer att bli allt svårare när klimatförändringen blir allt värre.

Vad är jägarteori?

Ett medlemskap hos oss innehåller allt du behöver kunna för att klara av teoriprovet för jägarexamen. JägarTeori är Sveriges i särklass mest använda, innehållsrika och smartaste utbildningstjänst för blivande jägare som ska ta jägarexamen och för mer erfarna jägare som vill friska upp sina kunskaper inför jaktsäsongen.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!